Zygmunt Łukasz Borkowski - Rehabilitacja i fizykoterapia w Centrum Osteopatii i Rehabilitacji Alternativa

Zygmunt Łukasz Borkowski

Dyplomowany osteopata,
mgr rehabilitacji
O mnie

Posiadam ponad 25 lat doświadczenia pracy z pacjentem. W latach 1995-2004 zdobywałem doświadczenie w placówkach opieki zdrowotnej w USA. Od 2004 roku prowadzę indywidualną praktykę terapeutyczną Alternativa w Krakowie. Głównym celem mojej codziennej praktyki klinicznej jest leczenie osteopatyczne dolegliwości bólowych układu mięśniowo-powięziowo-szkieletowego, poprzedzone kompleksową diagnostyką i wywiadem z pacjentem. Stanowi to alternatywę dla leczenia farmakologicznego, które zwykle przynosi krótkoterminową poprawę.

Prowadzę również leczenie osteopatyczne w dysfunkcjach i zaburzeniach funkcjonowania układu trawiennego i moczowo-płciowego u dorosłych i dzieci. Moim szczególnym zainteresowaniem cieszy się kliniczne żywienie i biochemia odżywiania oraz wpływ jaki daje modyfikacja sposobu odżywiania i stosowanie naturalnej suplementacji na promowanie zdrowia i bardziej efektywnego leczenia dolegliwości pacjentów.

Koncentruję się indywidualnie na każdej osobie i szczegółowo analizuję każdy przypadek, żeby zapewnić najwyższy poziom usługi.

Diagnozuję, leczę, edukuję i pomagam zapobiegać wielu różnorodnym schorzeniom zarówno u dzieci jak i dorosłych.

obszary specializacji
 • leczenie osteopatyczne
 • stosowanie naturalnej suplementacji
 • terapia manualna
 • rehabilitacja i fizykoterapia
 • naturalne leczenie
 • żywienie i suplementacja
Wykształcenie
XI. 2010
Tytuł Dyplomowanego Osteopaty (D.O.) nadany przez Sutherland College of Osteopathic Medicine, Belgia

XI. 2003 – X. 2008
Sutherland College of Osteopathic Medicine, Belgia. Ukończone 5-cio letnie szkolenie osteopatyczne. Studia zgodne ze standardami EFO (European Federation of Osteopaths) i z zasadami Procesu Bolońskiego dotyczącymi standardów kształcenia wyższego w krajach Unii Europejskiej

V. 2002 – VIII. 2003
National University of Health Sciences, Lombard Illinois, USA. Wydział chiropraktyki (D.C.)

X. 1991 – VI. 1995
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Magister Rehabilitacji Ruchowej


Zatrudnienie
XI. 2004 – obecnie
Alternativa - prywatna praktyka terapeutyczna Os. Dywizjonu 303 19D/4U, 31-872 Kraków

VIII. 2003 – XII. 2004
Supplemental Healthcare, Oak Park Illinois, USA Praca kontraktowa m.in. w: Szpitalu dla Weteranów w Chicago (VA Hospital Chicago), Rehabilitation Institute of Chicago, rehabilitacyjnej klinice ambulatoryjnej w Szpitalu Oak Park (Rush) oraz w Northwestern Center of Orthopedics (NCO) w Chicago.

V.1999 – V.2002
Szpital Trinity w Chicago, Illinois, USA Wewnątrzoddziałowa i ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna: ostra/podostra traumatologia, przed/pooperacyjna ortopedia, urazy ortopedyczne, neurologia dorosłych, klinika amputacyjna, choroby wewnętrzne.

XII.1995 – IV.1999
Excellcare Inc.; Northbrook, Illinois, USA Rehabilitacja w szpitalach, gabinetach lekarskich oraz centrach rehabilitacyjnych w metropolii chicagowskiej.


Kursy podyplomowe
IX 2021

Międzynarodowa konferencja online: Osteopathy meets Psychology


XI. 2019

Osteopathic Conference : Unlocking the cranial mechanism… modern insights.

Warsztaty praktyczne:

 • Beryl Arbuckle’s Cranial “Unlocking the Mechanism” zaprezentowany przez Kenneth Lossing, DO.
 • The osteopathic treatment of sinusitis by seven tests an seven techniques przedstawiony przez Alain Gehin, DO.
 • Rollin Becker’s spiritual fulcrum – clinical application zaprezentowany przez Richard Holding DO.
 • Applied functional neurology of the human cranium zaprezentowany przez Philip Eckardt, MD, PhD.

XI. 2018

International Osteopathic Conference: Fascia in the Osteopathic Field – in clinical context.

Warsztaty praktyczne:

 • Proprioceptive – deep tendon reflex – new approach to reflexogenic system zaprezentowany przez Jose Palomar Lever MD
 • Chronic myofascial pain and the sensitized segment: integrating advancements in the pain sciences with objective physical findings and dry needling strategies prowadzony przez Jay Shah MD
 • Evaluation using the Common Compensatory Pattern prowadzony przez Prof. John Glover DO, FAAO.
 • Functional techniques of G.M. Laughlin prowadzony przez Edward Stiles

XI. 2017

International and Interdisciplinary Symposium of Osteopathy: Osteopathic Philosophy and Models: from Theory to Practice, Berlin.

Warsztaty praktyczne:

 • Strain‐Counterstrain for the Visceral and Fascial Systems prowadzony przez William H. Devine, DO.
 • Osteopathic Considerations in HEENT Disorders prowadzony przez Michael L. Kutchera, DO.
 • Chronic Myofascial Pain and the Sensitized Segment: Integrating Advancements in the Pain Sciences with Objective Physical Findings and Treatment Strategies zaprezentowany przez Jay P. Shah, MD.
 • Finding Key Lesion and Sequencing zaprezentowany przez Edward G. Stiles, DO, FAAO.

VII. 2016

Ligamentous Articular Strain Advanced kurs prowadzony przez Conrad A. Speece D.O.


VI. 2016

The Rule of the Artery moduł II kurs prowadzony przez Anthony Norrie i Michael Solano


II. 2016

Osteopatia w pediatrii kurs zaawansowany prowadzony przez Marie-Caroline Willieme D.O.


X. 2015

Odruchy Chapmana kurs prowadzony przez Charles Beck D.O., F.A.A.O.


IX. 2015

Osteopathic Treatment of Children with Learning Difficulties kurs prowadzony przez Maxwell Fraval D.O., M.O.Sc.


VI. 2015

The Rule of the Artery kurs prowadzony przez Anthony Norrie i Micheal Solano


V. 2015

Ligamentous Articular Strain kurs prowadzony przez Conrad A. Speece D.O.


IV. 2015

Sequencing and Treating the Core Link – the Head and Pelvis kurs prowadzony przez Charles Beck D.O., F.A.A.O.


I. 2015

Osteopatia w pediatrii kurs prowadzony przez Marie-Caroline Willieme D.O.


X. 2014

Haczykowanie i techniki tkankowe prowadzony przez Alessandra Teixeira Rezende


IX. 2014

Osteopatia w endokrynologii kurs prowadzony przez Francois Allart D.O.


V. 2014

The rule of the Artery kurs prowadzony przez Anthony Norrie i Micheal Solano


IX. 2013

The Neuro Endocrine Immune System prowadzony przez Rene Zweedijk D.O.


X. 2013

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Nutraceutyki i Żywność funkcjonalna w Zdrowiu i Chorobie


IV. 2013

Neurostructural Integration Technique® (NST) Basic prowadzony przez twórcę metody Dr. Michael J. Nixon-Livy D.O.


X. 2012

Normalizacja dynamiki trzewnej część II prowadzona przez G. Finet. Poznań


VI. 2012

Normalizacja dynamiki trzewnej część I prowadzona przez Ch. Williame. Warszawa.


XI. 2011

Techniki Osteopatyczne: kręgosłup szyjny, piersiowy i kończyna górna przedstawione przez prof. Laurie Hartman. Londyn


X-XI 2011

Międzynarodowy Kongres Medycyny Osteopatycznej · Klatka Piersiowa – ruch, oddech, życie · Poczdam, Niemcy

Warsztaty praktyczne:

 •  HVLA for the Thoracic Spine zaprezentowany przez Boyd R. Buser, DO, FACOFP.
 •  Dr. Zink’s Approach to the Thorax zaprezentowany przez Boyd R. Buser, DO, FACOFP.

IX. 2011

Certyfikowany Praktyk FDM


VII. 2011

Osteopatyczne Techniki Harmoniczne przedstawione przez prof. Eyal Lederman. Warszawa.


XI. 2010

Fascial Distorsion Model (FDM) moduł 2, prezentowany przez Christoph Rossmy- instruktora metody i prezydenta Europejskiego Towarzystwa FDM (EFDMA)


IX. 2010

Fascial Distorsion Model (FDM) moduł 1, prezentowany przez Christoph Rossmy- instruktora metody i prezydenta Europejskiego Towarzystwa FDM (EFDMA)


IV. 2010

Bark i Łokieć. Diagnostyka, leczenie operacyjne i rehabilitacja po patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Ustroń.


I. 2010

Certyfikowany Terapeuta Suchego Igłowania. Tytuł nadany po egzaminie przez David G. Simons Academy


X. 2009

II Międzynarodowy Kongres Badawczy Na Temat Powięzi, Amsterdam


X. 2009

Osteopatia a Współczesna Medycyna – I Międzynarodowy Kongres Medycyny Osteopatycznej, Toruń


X. 2009

Mechanika, Diagnostyka i Terapia Stawu Skroniowo – Żuchwowego prowadzone przez Jean-Charles Filippini


IV. 2009

Techniki manualnego leczenia punktów spustowych prezentowane przez David G. Simons Academy


II i IV. 2009

Techniki suchego igłowania punktów spustowych prezentowane przez David G. Simons Academy


I. 2009

Kliniczny warsztat na temat medycyny ortopedycznej prowadzony przez Dos Winkel


XI. 2007

VI Międzynarodowy Kongres Bólu Krzyża i Miednicy w Barcelonie


XI. 2007

Manipulacje powięziowe w koncepcji Luigi Stecco; część II; Poznań


VII. 2007

Manipulacje powięziowe w koncepcji Luigi Stecco; część IB; Poznań


VII. 2007

Warsztaty terapii manualnej prowadzone przez prof. Karela Lewita i mgr Verę Verchozinową; Praga


VII. 2007

Manipulacje powięziowe w koncepcji Luigi Stecco; część IA; Poznań


VI. 2005

Certified in Cranio Sacral Therapy Techniques (certyfikat technik czaszkowo-krzyżowych) nadany po dwuczęściowym egzaminie przez The Upledger Institute


VII. 2004

Certified Kinesio Taping Practitioner (dyplomowany praktyk metody kinesiotapingu) nadany przez American Kinesio Taping Asociation.


II. 2004

Kinesio Taping, wykłady, demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez Kinex Medical, Inc.


II. 2001

SomatoEmotional Release II, wykłady, demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez The Upledger Institute.


XI. 2000

SomatoEmotional Release I, wykłady, demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez The Upledger Institute.


VI. 2000

CranioSacral Therapy II, wykłady, demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez The Upledger Institute


X. 1999

CranioSacral Therapy I, wykłady, demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez The Upledger Institute


X. 1998

Visceral Manipulation IA, wykłady, demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez The Upledger Institute


VII. 1998

Manipulation Techniques, wykłady, demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez profesora Brytyjskiej Szkoły Osteopatii (BSO) Laurie Hartmana, pod auspicją Ola Grimsby Institute.


XI. 1997

Scientific, Therapeutic Exercise Progressions (S.T.E.P.) wykłady, demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez Ola Grimsby Institute


VIII. 1997

Myofascial Release Techniques, wykłady, demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez Johna F. Barnesa


VI. 1997

Modern Manual Therapy of the Spine, wykłady, demonstracje i ćwiczenia praktyczne w ortopedycznej terapii manualnej przeprowadzone przez Ola Grimsby Institute.


error: Content is protected !!